Access Keys:

 
 
Bunscoil Cholmcille & Naíscoil Dhoire

Mata i Rang 1! Maths in Primary 1

23rd Jan 2024

Táimid ag cur lenár gcuid eolais agus scileanna matamaitice i Rang a hAon. Cuirtear béim mhór ar mheabhairmhatamaitic agus ar mhatamaitic phraiticiúil. Seo muid ag foghlaim le chéile sa seomra ranga agus sa ghairdín.

We are adding to our knowledge and developing our mathematical skills in Primary one. A great emphasis is placed on mental maths and practical maths. Look at us learning together in the classroom and in the garden.